Modul 2: Mødetyperne

Nedenfor har vi lavet en lille gennemgang, af de mødetyper som du kan støde på undervejs. Forklaringerne af møderne er lavet med henblik på, at du som kunde kan følge med i processen og ligeledes være forberedt til de møder, som vi kommer til at have undervejs.

 

#1 Introduktion (workshop?)

Vi har allerede været i dialog om udfordringerne i din virksomhed, og vi har ligeledes også indgået en aftale baseret på det fremsendte tilbud. Nu er det tid til, at vi skal fordybe os. Sammen tager vi et møde hvor relevante aktører er med. Det betyder at du eksempelvis vil møde den designer der skal udføre arbejdet af det grafiske materiale. Ligeledes vil din faste kontaktperson i replace være tilstede. Det er nemlig denne person der sørger for, at holde dig i hånden under hele processen.

Introduktionsmødet er altså der hvor vi får nedfældet alt relevant information. Får snakket udfordringerne igennem og får vendt hver én sten. Du kan derfor forberede dig på, at vi kommer til at stille dig de svære spørgsmål. Dem hvor det måske gør lidt ondt og der hvor du måske ikke er helt skarp på din forretning (endnu). Men husk på, vi gør det af en grund! For når vi forstår din virksomhed, dine konkurrenter, dine kunder og ikke mindst dine udfordringer, ja så kan vi begynde at arbejde på den løsning som vil hjælpe dig bedst muligt.

Et introduktionsmøde vil efterfølgende blive fulgt op af et statusmøde, hvor vi gennemgår den information vi fik på introduktionsmødet.

#2 Statusmøde

På denne type møde gennemgår vi som oftest hvor langt vi er i processen. Vi evaluerer således sammen på forløbet og kigger dybere ind i, om der er behov for at lave tilretninger fremadrettet.

Statusmøderne danner dermed grobund for at optimere og justere på samarbejdet. Det er her, vi får lavet de klare aftaler og det er også her, vi konstant justere på projektplanen for, at sikre, at vi alle sammen kan leve op til hinandens forventninger og ultimativt nå den fastsatte deadline.

Efter et statusmøde har vi derfor sikret os, at der ikke er faldet noget ned imellem to stole og vi har ligeledes vurderet hvad der giver bedst mening for din forretning, både her og nu, men også i forhold til det længere perspektiv.

#3 Wireframe

Mockups, råskitser, wireframes. Kært barn har mange navne. Når vi taler om wireframes, så taler vi om relationer og struktur.

Det er det tætteste vi kommer på designfasen uden at farvelægge. Wireframes skal være med til at sikre, at vi sammen evaluerer på brugernes rejse. Populært kaldet ”brugerejsen”. Det er her vi kigger nærmere på hvordan den enkelte bruger bør navigere rundt. Er vi derfor i gang med at lave en app, så kigger vi på hvordan brugeren kommer frem til det ønskede resultat. Og arbejder vi med en hjemmeside, så kigger vi på hvordan brugeren kommer til at opleve websitet.

Vi diskuterer altså opbygningen og ikke farverne. Ganske enkelt fordi, når disse 2 adskilles, så er det også nemmere at holde fokus på den konkrete målsætning og ikke hvorvidt man kan lide farvelægningen.

Wireframes sikrer derfor både, at vi ikke bruger unødvendig tid i designfasen på noget der skulle have været anderledes, og så sikrer det også, at vi konstant har fokus på brugerne.

#4 Design

Når dette møde afholdes, skulle der gerne være sommerfugle i maven; det er der i hvert fald hos os. Det er nemlig første gang, at du vil skulle se noget visuelt og præsentabelt. Vi har sammen udarbejdet grundarbejdet i form af introduktionsmøder, workshops og ikke mindst wireframes, med det formål at nå til designfasen. Du vil som kunde opleve, at vi også i designfasen har gjort os nøje overvejelser omkring udformningen, valg af farver og den generelle sammensætning. På mødet gennemgår vi derfor designerens tanker, således at du som kunde er bedst klædt på i forhold til at ”forstå produktet og meningen bag”. På mødet er der også tid til at stille spørgsmål, og ligeledes tager vi sammen en dialog om, hvorvidt der er behov for småjusteringer førend at processen kan fortsætte.

#5 Overlevering

Når projektet er ved at gå på held, er det tid til, at sørger for at du som kunde får den bedste oplevelse med det produkt eller den løsning som du har fået udarbejdet. Det er her hvor du begynder at se, at vi er tæt på en afslutning og kan søsætte projektet.

Vi brænder som sagt for at skabe de gode kundeoplevelser og derfor ønsker vi, at du forstår dit eget produkt.

Under hele forløbet skulle du også gerne bid for bid, have været med på rejsen. Men på

overleveringsmøderne sørger vi for at overlevere alt relevant materiale til dig og dermed sætte dig ind i den færdige løsning. Er det f.eks. en hjemmeside, så sætter vi dig ind i hvordan du bruger den, og er det design, sørger vi naturligvis for at vise dig hvordan du bør bruge materialet.

Som en ekstra service vil du som oftest opleve, at vi sender video-guides ud som er unikke for dig og din virksomhed.

For os er overleveringsmødet ikke lig med en afslutning på samarbejdet, tværtimod. Det er blot en konstatering af, at vi nu er færdige med projektet og det er tid til at få det søsat. Efterfølgende vil man som oftest overgå til, at skulle evaluere på løsningen, og så er vi tilbage i #2 Statusmøderne.

Find din nye elcykel

Skal vi ta' en snak?

Ring til os allerede i dag og lad os få taget en snak om potentialet i lige netop din virksomhed

Ring +45 53 604 604
Back to: Onboarding
CVR: 39 13 19 86

Log in with your credentials

Forgot your details?